صفحه اصلی ورود ثبت نام تماس با ما

جدیدترین محصولات در MySQL, صفحه 1

Download The Complete MySQL Bootcamp: From SQL Beginner to Expert Course By Udemy

Learn SQL From Scratch using MySQL. SQL Database for Beginners. Master SQL Skills and Database Management.What you'll learnCreate databases and interact with existing databasesWrite SQL queries and generate reportsUse SQL for data analysisStart using MySQL (#1 according to the latest Stack Overflow Survey)Boost your resume with the most in-demand ...

MySQL
8 7 1399/07/09
Download Data Science using Pandas (from basics) Course By Udemy

What you'll learnThe students will learn what is DataScience, how to do data processing using Pandas (with Python)RequirementsPython languageDescription The following topics are covered: What is Data Science How to get (real) stock data , how to plot data in Jupyter SQL and MySQL interaction using Pandas read csv file and do various ...

MySQL , پایتون
6 14 1399/07/07
Download Build a Java SE Desktop App with Swing, Spring and MySQL Course By Udemy

Create a Desktop based Game using Java, Spring Boot, Mysql and Swing | Learn Java by building a real gameWhat you'll learnLearn the basics of creating a game using Java SwingUnderstand how to structure an application and define separate components based on requirementsCreate a graphical user interface using Java SwingLearn the basics of interacting ...

MySQL , جاوا
2 18 1399/06/31
Download Build a SMS Verification with Login System Using PHP MySQL Course By Udemy

Learn To Build Login and Registration System with Mobile & Email Code Verification Using PHP and MySQLWhat you'll learnLearn to build Login & Regiestartion systemLearn to create SMS and Email verification systemLearn to Send SMS From PHP ScriptLearn to setup SMTP ('Simple Mail Transfer Protocol') account to send EmailsLearn to generate verification ...

MySQL , پی اچ پی
18 51 1399/06/22
Download Create TASK MANAGER app with PHP and MySQL Course By Udemy

What you'll learnLearn the fundamentals of PHP programming language by creating an APPLearn to Create Database in MySQLPerform CRUD (Create, Read, Update & Delete) Operations in Database using PHP and SQL QueriesFundamentals of HTML & CSSRequirementsInterested to Learn Web Technologies with PHP & MySQLDescription This Complete Project Tutorial ...

MySQL , پی اچ پی
6 53 1399/06/15
Download Create a Twitter Social Network Clone From Scratch PHP,MySQL Course By Udemy

Create or Build Twitter & Learn PHP, OOP and MySQL even Javascript by building your own PHP Social Networking WebsiteWhat you'll learnBuild your own social networking website like Twitter or Facebook with most amazing features such as newsfeeds, profiles, Follow system, chat system, trending post and much more!Know how to easily use PDO with MySQL ...

MySQL , پی اچ پی
13 63 1399/06/15
Download Step by Step APIs Development in Node JS with Sequelize ORM Course By Udemy

Complete Guide for the Development of APIs Development in Node JS with Sequelize ORM Using MySQL Database DriverWhat you'll learnSequelize ORM with Node JS API Development using MySQL DriverComplete guide for handling Sequelize ORM with Node JSEasy and Simple Methodology to Develop Node Js APIsHow can we develop APIs in Node JS using Sequelize ORM ...

MySQL , نود جی اس
30 101 1399/06/11
Download PHP MySQL & CodeIgniter Course: Complete Guide By Udemy

Learn to build Dynamic Web Applications from Scratch with PHP MySQL & CodeIgniterWhat you'll learnYou will learn Complete PHP & MySQLYou will learn Complete CodeIgniter FrameworkYou will learn to build CRUD based projectsYou will to build custom web applications from scratchYou will learn how to host you web app onlineYou will learn about MVC & its ...

MySQL , پی اچ پی
31 100 1399/06/05
Download Learning MySQL Development Course By Lynda

Are you brand new to database development? After 25 years, MySQL is still the most popular and approachable database management system—ideal for developers who want to start programming data-driven applications. This course provides an overview of MySQL tools and techniques for software development. Discover what a database is and how it's ...

MySQL
11 180 1399/06/03
Download Complete PHP & MySQLi Course for Beginners (Step by Step) By Udemy

Learn to Build advanced web applications from scratch with PHP & MySQLiWhat you'll learnYou will learn to build advanced web applicationsYou will learn PHP and MySQL in-depthYou will learn PHP Data TypesYou will learn how to use PHP OperatorsYou will learn to create custom PHP StatementsYou will learn to make use of PHP Built-in functionsYou will ...

MySQL , پی اچ پی
4 79 1399/05/26
Download Learn MySQL and Solve 42 Practical Problems Course By Udemy

Learn theory from beginning together and then practice with 42 practical problems with guided answerWhat you'll learnUnderstand basic statements of MySQLWrite MySQL statements to interact with databaseknow how to use MySQL database tool to connect to databaseknow how to join tables to address business problemsRequirementsIt's good to have some ...

MySQL
3 92 1399/05/18
Download MySQL Migration: AWS Database Migration Service Course By Udemy

Homogeneous and Heterogeneous Database Migrations using DMSWhat you'll learnIntoduction to AWS Cloud Services.Detailed understanding of the AWS Migration ProcessUnderstanding about Migration MatrixDeep understanding of Homogeneous and Heterogeneous Migration ProcessInstallation and configuration of MYSQL Workbench and pgAdmin ToolsPractice hands-on ...

MySQL
2 88 1399/05/14
Download Database Management System : MySQL and Database Modelling Course By Udemy

Learn Database, UML, SQL,MySQL and Modelling for beginnersWhat you'll learnIntroduction to Data and Data Types in SQL perspectiveIntroduction to information SystemsSystem Analysis & E-R Modelling and RelationshipsDifferent ways to for Database ModelingQuerying using Structure Query LanguageData Definition language (DDL)Data Manipulation language ...

MySQL
4 106 1399/05/02
Download The Beginner's SQL Course By Udemy

What you'll learnModeling a SystemSQL OverviewThe Major Components of SQLSystem Development OverviewBalancing Performance and Correctness RequirementsUsing ability an operating system Description This SQL training course from Infinite Skills teaches you how to use SQL to manage data that is held in relational databases. This training course is ...

MySQL
2 98 1399/04/20
Download Doctrine ORM (with MySQL and SQLite) Course By Udemy

What you'll learnDoctrine ORMManaging database schemas automaticallyDoctrine command line toolsBuild a blog using DoctrineRequirementsA working knowledge of PHPYou can use any database platform supported by DoctrineNo knowledge of ORMs is required Description Doctrine ORM is a powerful database abstraction layer that allows you to focus on ...

MySQL , SQLite
2 161 1399/04/08
Download The Complete SQL Course 2020: Become a MYSQL Master Course By Udemy

What you'll learnLearn how to create and deal with databasesLearn CRUD operations and how to use them to make use out of your databaseGrasp the concept of SQL clauses, functions, data typesHow to write simple to complex SQL queriesRequirementsJust a computer Description You will learn to write SQL queries like a pro by building a real-world ...

MySQL
7 140 1399/04/08
Download SQL for Data Science ,Oracle , MySQL, R and Python [2020] Course By Udemy

What you'll learnStart writing simple to the most advanced SQL queries in Oracle and MySQLStart using SQL queries on powerful R and Python console and plots graph for visualizations and data analysisCreate own database in your laptop - Oracle and MySQLStart using filter , having clause , joins with multiple tables ,aggregators etc.Create DDL ...

MySQL , Oracle
3 122 1399/04/06
Download The Complete MySQL from Scratch: Bootcamp Course By Udemy

What you'll learnCreate your own database or interact with existing databasesWrite complex SQL queries across multiple tablesBuild a web app using Python and MySQLAnswer company performance or sales questions using dataWrite complex SQL queries across multiple tablesModel real-world data and generate reports using SQL queriesLearn JOINS, How to use ...

MySQL
19 155 1399/03/28
Download SQL: Master SQL With PhpMyAdmin and MYSQL Engine Course By Udemy

در این ویدئوی آموزشی با نحوه استفاده از زبان کوئری SQL در MySQL Engine آشنا می شوید. علاوه بر این نحوه نصب MySQL با PhpMyAdmin نیز به شما آموزش داده می شود تا یادگیری به حد ممکن ساده شود. در این دوره آموزشی با تمام ارتباطات دیتابیس، ساخت جدول، انتخاب داده، وارد کردن داده ها، به روزرسانی داده ها، حذف داده ها، ساب کوئری و تلفیق چند جدول با یکدیگر ...

SQL Server , MySQL
4 160 1399/03/23
Download The Complete Introduction to SQL for Data Analytics Course By Udemy

SQL رایج ترین و پرکاربردترین زبان دیتابیس است که از انواع دیتابیس های محبوب مانند MySQL، PostgreSQL، Microsoft SQL Server، SQLite، Oracle و ... پشتیبانی می کند. در صورت استفاده از SQL دیگر نیازی نیست برای ارسال داده و اجرای کوئری ها از دیگران استفاده کنید. مهارت در SQL می تواند به ارتقای شغلی شما کمک زیادی کند و در عین حال شغل تحلیلگری داده در ...

MySQL
3 405 1399/02/23
Download MySQL Tutorial for Beginners Learn MySQL Course By Udemy

MySQL مشهورترین دیتابیس متن بازی است که سرعت زیاد، قابلیت اطمینان و کاربری بسیار آسانی دارد. لایسنس MySQL متن باز است و به راحتی می توانید آن را ویرایش و توزیع کنید ولی توجه داشته باشید که تمام نسخه های تغییر یافته باید به صورت متن باز باشند. دیتابیس MySQL اغلب در وب سایت ها و اپلیکیشن های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و از کلاسترینگ و کپی برداری ...

MySQL
11 228 1399/02/22
Download My SQL for ABSOLUTE Beginners! [April 2020 Edition] By Udemy

بدون شک MySQL یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین دیتابیس ها در میان توسعه دهندگان PHP، PEARL و پایتون محسوب می شود. MySQL محبوب ترین دیتابیس متن باز در دنیاست و در نوشتن کوئری، ایجاد گزارش، ساخت اپلیکیشن های وب، یکپارچه سازی به عنوان لایه دیتابیس و ... کاربرد زیادی دارد. سورس کد پروژه توسعه MySQL تحت لیسانس GNU General Public License و چند توافقنامه ...

MySQL
4 252 1399/02/19
Download The Complete MySQL For Beginners Course By Udemy

The practical guide to become a MySQL master | MySQL From Scratch (Downloadable SQL Scripts Included). What you'll learnInstall MySQL Database Engine and MySQL Workbench.Understand basics of cloud databases (DBAAS and Virtual Machines)Create SQL Server instances on Microsoft Azure.Create SQL Server instances on AWS (Amazon Web ...

MySQL
6 269 1399/02/19
Download My SQL for Data Science Course By Udemy

Learn My SQL as a tool for data science What you'll learnIntroduction to relational databases, Querying data, clauses, Joins, views, and subqueries with MySQL RequirementsBasics of ProgrammingOverview of databases. Description *Stay Home Stay Safe* Three Courses Series: 1. Google Spreadsheets - Database Tools for Data Science - Free 2. My ...

MySQL
1 229 1399/02/15

محبوبترین محصولات در MySQL