جدیدترین محصولات در SQLite:

Download Learn C# & SQLite Programming for beginners Course By Udemy

در این دوره آموزشی که به بیانی کاملاً ساده و شیوا تدوین شده با Windows Forms و نحوه استفاده از SQLite برای اتصال به اپلیکیشن آشنا خواهید شد. این مجموعه ویدئوی آموزشی برای مبتدیان طراحی شده است و به شما کمک می کند برنامه نویسی دیتابیس را با SQLite (به عنوان موتور دیتابیس) و سی شارپ (به عنوان زبان توسعه اپلیکیشن) بیاموزید. علاوه بر این نحوه ساخت ...

سی شارپ , SQLite
10 49 1398/11/28 0
Download How To Create and Manage SQLite Databases From Scratch By Udemy

In our complete SQLite Databases course you will learn how to create and manage your own SQLite Database from scratchWhat you'll learnBeginner to Advanced SQL commandsDatatypesDate in SQLiteConstraintsFunctionsAdvanced QueriesSubqueriesAltering TablesJoinsViewsTransactionsTriggersImplementing SQLite in AndroidRequirementsA passion for learningIn ...

SQLite
6 82 1398/10/02 0
Top Database Bundle: MySQL, PostgreSQL, SQLite3, SQL Server

این دوره آموزشی جامع دیتابیس های MySQL، POSTGRES، SQLite و Microsoft SQL Server را برای کاربران مبتدی تا حرفه ای پوشش می دهد. این چهار دیتابیس جزء بهترین دیتابیس های موجود هستند. در ابتدای این مجموعه آموزشی با نحوه دانلود و نصب این دیتابیس ها آشنا می شوید. با این کار ابزارهای لازم برای نوشتن و اجرای کد بر روی دیتابیس ها را در اختیار خواهید ...

SQL Server , MySQL , SQLite , PostgreSQL
8 111 1398/09/11 0

Android: SQLite Fundamentals

This course will guide you through how to use Android SQLite to create a database for your application. All the details you need on saving data persistently using SQLite and keeping it private to the application are covered here.Description Most android apps need to save data persistently, like some user settings, structured lists, or files. To ...

SQLite , اندروید
4 94 1398/09/08 0
Create a CRUD Contacts Database App with Python and SQLite

What you'll learnSetup PythonSetup SQLiteCreate database and tableImport from tkinter moduleCreate logo imageCreate application windowCreate application Graphical User Interface -GUICreate class and methodsAdd and position WidgetsConnect application GUI to SQLite DatabaseSet and fix size for application windowPerform CRUD Operations from app ...

SQLite , پایتون
6 115 1398/09/07 0
Create and Manage SQLite Databases From Scratch

In this Complete SQLite Databases course you will learn how to create a reliable SQLite database from scratch. You will learn: How to create tables and insert records into them Update and delete records in a database SQLite shell commands Useful functions available in SQLite Different Datatypes available in SQLite All of the ...

SQLite
2 80 1398/09/07 0
Python GUI Programming - Building a Desktop Application with Tkinter and SQLite [Video]

Build GUI apps with Python, Tkinter. and SQLite3Master the Web API and its usage in real projects.Master database and SQLite3 basicsConvert .py applications to working .exe applications Welcome to Python GUI Programming – Building Desktop Applications with Tkinter and SQLite This course will help you build a Python GUI application step-by-step ...

SQLite , پایتون
4 105 1398/08/09 1
  • 1